NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 20.06.2019

   Tid 08:06:15  
 Driftstid 36619 timer 
 Produsert totalt 25293.823 MWt 
 Produsert forrige døgn 5958 kWt 
 Produsert siste døgn 3005 kWt 
 Produserer nå 417 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.045 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.060 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.015 m 
 Minstevannsføring 52.5 l/s 
 Radiallager DE 40.2 °C 
 Radiallager NDE 58.6 °C 
 Generatvikling 1 33.9 °C 
 Generatvikling 2 34.9 °C 
 Generatvikling 3 34.4 °C 
 Styrespenning 25.8 VDC 
 Rørgate 19.0 Bar 
 Bypassventil 18.7 Bar 
 Hydraulikk 95.0 Bar 
 Turbin 750 O/min 
 Nål 1 90.9 % 
 Nål 2 0.2 % 
 Nål 3 1.8 % 
 Nål 4 0.3 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:

KVITTERTE ALARMER: