NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 24.11.2020

   Tid 21:33:15  
 Driftstid 43788 timer 
 Produsert totalt 30750.798 MWt 
 Produsert forrige døgn 10394 kWt 
 Produsert siste døgn 7561 kWt 
 Produserer nå 337 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.064 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.086 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.022 m 
 Minstevannsføring 53.7 l/s 
 Radiallager DE 39.2 °C 
 Radiallager NDE 58.6 °C 
 Generatvikling 1 33.5 °C 
 Generatvikling 2 34.4 °C 
 Generatvikling 3 34.0 °C 
 Styrespenning 25.8 VDC 
 Rørgate 19.1 Bar 
 Bypassventil 19.0 Bar 
 Hydraulikk 95.7 Bar 
 Turbin 750 O/min 
 Nål 1 62.0 % 
 Nål 2 0.3 % 
 Nål 3 1.7 % 
 Nål 4 0.3 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.