NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 19.02.2019

   Tid 02:39:15  
 Driftstid 33795 timer 
 Produsert totalt 23321.518 MWt 
 Produsert forrige døgn 6392 kWt 
 Produsert siste døgn 1393 kWt 
 Produserer nå 546 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.039 m