NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 19.08.2019

   Tid 00:26:15  
 Driftstid 37308 timer 
 Produsert totalt 25721.215 MWt 
 Produsert forrige døgn 31795 kWt 
 Produsert siste døgn 702 kWt 
 Produserer nå 1606 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.174 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.147 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.027 m 
 Minstevannsføring 55.4 l/s 
 Radiallager DE 43.1 °C 
 Radiallager NDE 58.5 °C 
 Generatvikling 1 51.7 °C 
 Generatvikling 2 56.9 °C 
 Generatvikling 3 54.6 °C 
 Styrespenning 25.8 VDC 
 Rørgate 18.1 Bar 
 Bypassventil 17.6 Bar 
 Hydraulikk 86.2 Bar 
 Turbin 748 O/min 
 Nål 1 97.1 % 
 Nål 2 97.8 % 
 Nål 3 99.6 % 
 Nål 4 97.1 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- N1_DECS200Err1 Feilmelding fra Decs200 rele 1

KVITTERTE ALARMER: