NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 22.01.2022

   Tid 21:41:15  
 Driftstid 49174 timer 
 Produsert totalt 34146.121 MWt 
 Produsert forrige døgn 1118 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.029 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.025 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.005 m 
 Minstevannsføring 50.8 l/s 
 Radiallager DE 13.7 °C 
 Radiallager NDE 19.1 °C 
 Generatvikling 1 17.3 °C 
 Generatvikling 2 17.3 °C 
 Generatvikling 3 17.3 °C 
 Styrespenning 26.2 VDC 
 Rørgate 19.1 Bar 
 Bypassventil 0.0 Bar 
 Hydraulikk 93.4 Bar 
 Turbin 1 O/min 
 Nål 1 0.2 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Nål 3 0.2 % 
 Nål 4 0.2 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Stenger innløpsventil.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:

KVITTERTE ALARMER: