NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 28.06.2017

   Tid 00:22:15  
 Driftstid 28039 timer 
 Produsert totalt 19252.670 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.039 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.033 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.006 m 
 Minstevannsføring 57.3 l/s 
 Radiallager DE 22.5 °C 
 Radiallager NDE 25.6 °C 
 Generatvikling 1 24.7 °C 
 Generatvikling 2 24.9 °C 
 Generatvikling 3 24.6 °C 
 Styrespenning 26.2 VDC 
 Rørgate 18.7 Bar 
 Bypassventil 19.0 Bar 
 Hydraulikk 91.5 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 0.1 % 
 Nål 2 -0.1 % 
 Nål 3 0.0 % 
 Nål 4 0.1 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Stenger innløpsventil.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:

KVITTERTE ALARMER: