NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 01.03.2024

   Tid 18:26:45  
 Driftstid 59645 timer 
 Produsert totalt 40245.676 MWt 
 Produsert forrige døgn 6985 kWt 
 Produsert siste døgn 16862 kWt 
 Produserer nå 1334 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.036 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.092 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.056 m 
 Minstevannsføring 49.9 l/s 
 Radiallager DE 37.0 °C 
 Radiallager NDE 59.6 °C 
 Generatvikling 1 47.2 °C 
 Generatvikling 2 50.4 °C 
 Generatvikling 3 49.2 °C 
 Styrespenning 25.7 VDC 
 Rørgate 18.5 Bar 
 Bypassventil 18.3 Bar 
 Hydraulikk 87.6 Bar 
 Turbin 750 O/min 
 Nål 1 62.0 % 
 Nål 2 62.6 % 
 Nål 3 64.3 % 
 Nål 4 62.1 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:

KVITTERTE ALARMER: