NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 23.02.2020

   Tid 02:08:45  
 Driftstid 41135 timer 
 Produsert totalt 28581.467 MWt 
 Produsert forrige døgn 31402 kWt 
 Produsert siste døgn 3326 kWt 
 Produserer nå 1538 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.035 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.091 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.126 m 
 Minstevannsføring 49.9 l/s 
 Radiallager DE 40.7 °C 
 Radiallager NDE 59.3 °C 
 Generatvikling 1 53.4 °C 
 Generatvikling 2 57.3 °C 
 Generatvikling 3 55.8 °C 
 Styrespenning 25.8 VDC 
 Rørgate 18.2 Bar 
 Bypassventil 17.4 Bar 
 Hydraulikk 93.8 Bar 
 Turbin 750 O/min 
 Nål 1 85.7 % 
 Nål 2 86.4 % 
 Nål 3 88.2 % 
 Nål 4 85.8 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- N1_DECS200Err1 Feilmelding fra Decs200 rele 1

KVITTERTE ALARMER: