NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 08.06.2023

   Tid 17:04:15  
 Driftstid 55729 timer 
 Produsert totalt 38811.173 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.167 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.157 m 
 Nivåforskjel før og etter -0.010 m 
 Minstevannsføring 50.8 l/s 
 Radiallager DE 20.4 °C 
 Radiallager NDE 23.1 °C 
 Generatvikling 1 22.0 °C 
 Generatvikling 2 22.0 °C 
 Generatvikling 3 21.8 °C 
 Styrespenning 26.1 VDC 
 Rørgate 19.1 Bar 
 Bypassventil 0.0 Bar 
 Hydraulikk 95.7 Bar 
 Turbin 1 O/min 
 Nål 1 0.2 % 
 Nål 2 0.0 % 
 Nål 3 0.2 % 
 Nål 4 0.2 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Stenger innløpsventil.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:

KVITTERTE ALARMER: