NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 17.10.2017

   Tid 09:45:45  
 Driftstid 29535 timer 
 Produsert totalt 20394.880 MWt 
 Produsert forrige døgn 7109 kWt 
 Produsert siste døgn 3105 kWt 
 Produserer nå 320 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.064 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.081 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.144 m 
 Minstevannsføring 58.5 l/s 
 Radiallager DE 37.4 °C 
 Radiallager NDE 36.1 °C 
 Generatvikling 1 32.8 °C 
 Generatvikling 2 33.6 °C