NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 13.12.2017

   Tid 09:58:45  
 Driftstid 30559 timer 
 Produsert totalt 20973.225 MWt 
 Produsert forrige døgn 1065 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.112 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.108 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.005 m 
 Minstevannsføring 57.2 l/s 
 Radiallager DE 11.7 °C 
 Radiallager NDE 16.0 °C 
 Generatvikling 1 14.5 °C 
 Generatvikling 2 14.6 °C 
 Generatvikling 3 14.5 °C 
 Styrespenning 26.2 VDC 
 Rørgate 1.0 Bar 
 Bypassventil 13.0 Bar 
 Hydraulikk 89.4 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 0.2 % 
 Nål 2 0.1 % 
 Nål 3 0.1 % 
 Nål 4 0.2 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Stoppet.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- N1_VAMP210_AmpErrEarth Alarm fra VAMP 210 - Stator jordfeil
- N1_VAMP210_Trip Trippalarm fra VAMP - 210 generatorvern
- N1_Vamp230_Forvarselalarm Forvarselalarm fra Vamp 230 vern
- N1_Vamp230_Jordfeil_Spenning_Err Vamp230 Jordfeil spenning
- N1_Vamp230_Overfrekvens_Err Vamp230 Overfrekvens
- N1_Vamp230_Tripp_Err Tripp alarm fra Vamp 230 vern
- N1_Vamp230_Underfrekvens_Err Vamp230 Underfrekvens
- N1_Vamp230_Undersp_momentan_Err Vamp230 Underspenning momentan
- N1_Vamp230_Undersp_tid_Err Vamp230 Underspenning tid

KVITTERTE ALARMER: