NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 23.05.2018

   Tid 22:11:15  
 Driftstid 31767 timer 
 Produsert totalt 22224.831 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.027 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.030 m 
 Nivåforskjel før og etter -0.003 m 
 Minstevannsføring 58.9 l/s 
 Radiallager DE 20.7 °C 
 Radiallager NDE 23.5 °C 
 Generatvikling 1 22.4 °C 
 Generatvikling 2 22.5 °C 
 Generatvikling 3 22.2 °C 
 Styrespenning 26.2 VDC 
 Rørgate 19.1 Bar 
 Bypassventil 18.6 Bar 
 Hydraulikk 93.6 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 0.1 % 
 Nål 2 0.0 % 
 Nål 3 0.1 % 
 Nål 4 0.1 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Stoppet.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- N1_Kom_feil_mellom_PLS1ogPLS3 Kommunikasjonsfeil mellom PLS agr. 1 og PLS dam
- N1_Y10_7_Op_Err Y10.7 Feil ved åpning av innløpsventil

KVITTERTE ALARMER: