NORDBØÅNA KRAFTST

Dato 21.04.2019

   Tid 21:04:15  
 Driftstid 35215 timer 
 Produsert totalt 24188.198 MWt 
 Produsert forrige døgn 37314 kWt 
 Produsert siste døgn 33879 kWt 
 Produserer nå 1605 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.154 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.114 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.040 m 
 Minstevannsføring 54.5 l/s 
 Radiallager DE 42.7 °C 
 Radiallager NDE 58.8 °C 
 Generatvikling 1 53.8 °C 
 Generatvikling 2 57.5 °C 
 Generatvikling 3 56.4 °C 
 Styrespenning 25.8 VDC 
 Rørgate 18.2 Bar 
 Bypassventil 17.7 Bar 
 Hydraulikk 86.9 Bar 
 Turbin 748 O/min 
 Nål 1 97.6 % 
 Nål 2 98.2 % 
 Nål 3 100.0 % 
 Nål 4 97.5 % 
 Deflektor 0.0 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS

 

AKTIVE ALARMER:

UKVITTERTE ALARMER:
- N1_DECS200Err1 Feilmelding fra Decs200 rele 1

KVITTERTE ALARMER: